Бастауыш сыныптаға оқушылардың байқампаздытын дамылу