Бүгін 25 қаңтар 2019 жылы 1″ А “сыныбында” Дұрыстамақтану ” аттысыныпсағатын Мякушка  А.А өткізді

Бізбалаларымыздыңсауболуынқалаймыз.   Көпнәрседұрыстамақтануғабайланысты, өсіпкележатқанағзағазиянкелтірмейтінтағамдардыдұрыстаңдай білуіміз керек.   Біріншісыныпоқушыларыненің пайдалыекенін, ненің пайдасыз екенінбілмейді!  Ал сыныпжетекшініңміндеті оларға көмектесу.

Бүгін 25 қаңтар 2019 жылы 1″ А “сыныбында” Дұрыстамақтану ” аттысыныпсағатын Мякушка  А.А өткізді